Ms. Sirisha (English teacher)


 

" Tôi rất vui lòng khi được có mặt ở đây để dạy tiếng Anh cho các bạn. Theo tôi thấy các bạn ở đây học hành rất năng động. Tôi tin rằng không bao lâu nữa trình độ ngoại ngữ của các bạn sẽ bắt kịp các quốc gia trong khu vực" 

Ms. Sirisha

Bạn có thể thích những bài đăng này:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét